GEDICHTEN

 
VOORJAAR
 
violen dansen met margrieten
de klavertjes doen mee
 
langs de vijver
heupwiegen de ganzen
dronken
van geluk en heimwee 

--------------------------------

 
VROEGE WANDELING
 
leeggelopen is de straat
voetstappen gewist
stemmen verstomd
 
huizen dromen
verdronken beelden
    
in ochtendmist
------------------------------
 
paasgedachte
    
 
ik raap een gedachte op
zachtgeel van kleur
gedrenkt in een zoete
viooltjesgeur
 
geschreven in  oeroude taal
breekbaar als een
 
eierschaal
----------------------------------

ONTOEREIKEND 

dan komt het moment dat
woorden ontoereikend zijn
stil
zoekt zij de afzondering

wikkelt zich in
koele lakens van satijn
geurend

naar de avondwind

door het halfopen raam
werpen lappen licht een
nieuwe dag naar binnen

bij het tuinhek talmt een kind
een verbaasde vogel
scheert voorbij
 
------------------------------- 
 
ERVARING
 
ervaring is als bonte batik
veelkleurig
en met de hand gemaakt 
het voelt zo veilig
 
zo poëtisch ook
ja- bijna heilig
maar soms 

voelt het als een
luchtbel, een ongrijpbaar ding
laat het niet meer achter dan
 
een grijze herinnering
 
-------------------------------

HARTJES
 
ooit maakte hij
een pop van kruimig deeg
met ogen van gekleurde gom
haren van gesponnen suiker
een kersenmond vol honingdrop

de hele rest duwde hij
in een warm sop van
gesmolten karamel
behalve het kuiltje in de hals
daar stapelde hij

twee hartjes op
-------------------------------------

METGEZEL
 
met kleur en klank vul ik
langzaam
een vragende leegte
schilder het gemis
van geen antwoord weten
 
vandaag
heb ik mijn leven uitgesteld
berust ik in een gapend niets

stulp mijn hart
in te kleine handen
wil onthechten het gemis
niet langer in tel

even zo vreugdevol samen
nu weer mijn eigen
metgezel
--------------------------------------

VOGELVLUCHT
 
 
 
'k wou dat
er in mijn hoofd
een luikje zat
dan liet ik mijn
gedachten vrij

‘k zou gaan zitten
voor het raam
dan kon ik ze
voorbij zien gaan

‘k zou naar ze zwaaien
hoog in de lucht
een groep gedachten

in vogelvlucht
 
------------------------------------

PALJAS

goede daden
onopgemerkt gebleven
gebaren weggesleten
woorden uitgevlakt

in een taal vol
wisselvalligheden

op den duur verstikt
in een droeve grimas
waar de paljas
zich een weg baant
 
----------------------------------

LOS ZAND
 
niet toereikend bleek
water brengen op los zand

eerst met lepels
toen met schepjes
en tenslotte met emmers
tegelijk
vormde het water en zand
grillige moerassigheden

waar zon en maan
om beurten streden
 
kalm geworden
keerde zij huiswaarts
 
-------------------------------

KEERPUNT
 
schoorvoetend gevolgd
de sporen van het leven
 
netten gespreid waar
nachtdieren moesten gevangen

een niet te stillen verlangen
nimmer te keren
 
 
------------------------------------

TEGENWIND

hoe
  
hij zich telkens weer
op een weg bevind
in striemende regen
en tegenwind
hoe
de wieken in zijn hoofd
zijn gedachten breken
de ruimte om hem heen aanvoelt
als een stenen deken
 
hoe
hij telkens weer...  
 
 
-----------------------------------
 
 

BIJ DE RIVIER

even meende ik je te zien
in de verte - bij de rivier
ik dacht dat je zwaaide
en zwaaide terug

maar nee- je wenkte mij
met witte handen

ik wilde naar je toe snellen
je handen pakken - neerleggen
op een plek
waar het altijd stil is

maar ik deed het niet
 
het zijn slechts de rivieren
die weten wat het is
samen te stromen naar iets
 
wat nog groter is
 
------------------------------------

REGENBOOG
 
ze doet heel gewoon - schopt nooit keet
maakt haar nagels netjes schoon
en deelt toffies uit bij de vleet

maar ‘s avonds - als de schemering valt
droomt ze weg
ver weg boven bomen en daken - zelfs 

de nachtegaal valt stil 
als ze met vlinderlichte vingers

probeert de regenboog 
te raken
 
---------------------------------------

FABELDIEREN 
 
wanneer moeizame wegen
steeds dichter voetstappen bevolken
laat hij zich drijven op velden 
met dikbuikige wolken

met sprookjesfiguren en
fabeldieren
majestueus in het gelid

geven haar vleugels van vreugde
op de klanken van
hun bovenaardse rit
------------------------------------
 
 
nieuwkomer
 
 
laat in de nacht krijst baby boos
uit open raam, de buurt woelt
slapeloos
 
susgeluiden
kunnen baby niet bekoren
brult nog harder
laat graag van zich horen
 
de torenklok slaat vijf
het wordt al licht daarbuiten
al wat leeft is druk doende
te ontluiken
 
bomen
hullen zich traag in lentetooi
vogels poetsen hun veren mooi
 
roodborstje aarzelt
als eerste bang, de vink
valt juichend bij, opeens
 
een explosie van gezang 
nieuwkomer
 
maakt iedereen blij
-------------------------